Вітаю Вас Гость | RSS
До уваги батьків майбутніх першокласників! Прийом документів до 1-го класу припиняється 31.05.2018! Після 15.06.2018 батьки мають право подати заяви на вільні місця.

Меню
Друзі сайту

Педагогічна преса

Національна дитяча гарача лінія

Категорії розділу
Новини [495]
Анонси [53]
Рік дитячої творчості [2]
Рік Тараса Шевченка [7]
Літній табір 2014 [9]
Національно-патріотичне виховання [39]
Пам'ятні дати [6]
На допомогу батькам [11]
На допомогу учням [3]
На допомогу колегам [4]
Просвіта [32]
2017 рік - Рік Японії [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Перелік документів для участі у вступних випробуваннях:

 

1. Особиста заява (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора навчального закладу.

2. Копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації і відображають їхні навчальні та творчі досягнення (за наявності).

3. Свідоцтво про базову загальну середню освіту

Конкурсні випробування:

1. Математика (тести)

2. Біологія (тести)

3. Співбесіда.

Примітка. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, приймаються до ліцею за результатами співбесіди.

 

 

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

до Лозівського ліцею № 4 Лозівської міської ради Харківської області

 

 

ВСТУП

Правила конкурсного приймання до Лозівського ліцею №4 Лозівської міської ради Харківської області (далі Лозівський ліцей № 4) складено робочою групою з числа педагогічних працівників відповідно до п. 3 ст. 18 Закону України „Про загальну середню освіту”, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 та на підставі Статуту Лозівського ліцею №4 Лозівської міської ради Харківської області та обговорені на спільному засіданні педагогічної ради і Ради ліцею, схвалені ними і затверджені директором ліцею за погодженням з відділом освіти Лозівської міської ради Харківської області.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конкурсний відбір проводиться до 10-11-х класів ліцею. Зарахування здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних іспитів, враховуючи рівень навчальних досягнень учнів у попередніх класах.

1.2 . У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання. Допускаються до конкурсних іспитів учні на підставі результатів державної підсумкової атестації, які одержали достатній рівень навчальних досягнень з предметів профільного напряму.

1.3. Конкурсні іспити здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на сайті та у приміщенні Лозівського ліцею №4.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. До участі в конкурсі учні або їх батьки (особи, які їх замінюють) подають особисту заяву на ім’я директора навчального закладу. Для вступу до 10-го класу подається свідоцтво про базову загальну середню освіту, табель успішності для учнів, які вступають до 11 класу.

2.4. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.5. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.6. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор Лозівського ліцею №4 або його заступник з навчально – виховної роботи.

2.7. З кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора Лозівського ліцею №4.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС приймаються до ліцею за результатами співбесіди з членами конкурсної комісії.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10 класу Лозівського ліцею №4, проводяться в письмовій формі з математики, біології (тести).

3.2. Адміністрація ліцею самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів Лозівського ліцею №4, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання за таких самих умов, що й основні. Адміністрація ліцею самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

3.4.Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею, передбачає виконанням спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центром практичної психології і соціальної роботи (психологічною службою), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відділом освіти Лозівської міської ради Харківської області.

3.5. Тести для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором Лозівського ліцею №4 за погодженням з відділом освіти Лозівської міської ради Харківської області.

3.6. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора Лозівського ліцею №4 в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії в присутності її членів та вступників.

3.8. Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видається папір зі штампом Лозівського ліцею №4; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.9. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).

3.10. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.11. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у ліцеї протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.

3.12. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії (додаток 1), які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.13. За результатами конкурсних випробувань, документів, наданих для участі в конкурсі, приймальна комісія встановлює рейтинг учасників випробувань та приймає рішення щодо надання рекомендацій для зарахування.

3.14. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються в приміщенні Лозівського ліцею №4 для загального ознайомлення.

3.15. Учні, які отримали на конкурсних випробуваннях оцінки початкового рівня, до наступного випробування не допускаються й участі в конкурсі не беруть.

3.16. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.17. Учні – випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) із виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.18. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.16 - 3.17, допускається проведення тільки одного випробування-співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.19. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої вони можуть брати участь у повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Лозівського ліцею №4.

3.20. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Учні, які успішно пройшли конкурсний відбір (середній бал свідотства про базову загальну середню освіту не менше ніж 7,0 балів та робота на конкурсний відбір не менше ніж 7,0 балів), зараховуються до ліцею наказом директора, що видається на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. Учні, які пройшли конкурсний відбір після початку навчального року, зараховуються до ліцею протягом навчального року.

4.3. До Лозівського ліцею №4 подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.4. У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії, батьки (особи, які їх замінюють) і учні можуть звернутись до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.5. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відділом освіти Лозівської міської ради.

Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.6. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Лозівської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.7. Учні, які не склали конкурсного випробування, не можуть бути зараховані профільних класів.

4.8. Особи, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.9. Для зарахування до Лозівського ліцею №4 учень повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних правил та самої Інструкції про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчально-виховних закладів на конкурсній основі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до ліцею, спеціалізованих класів за його результатами здійснюється відділом освіти Лозівської міської ради Харківської області

5.3. При порушенні Лозівським ліцеєм № 4 вимог Інструкції про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчально-виховних закладів на конкурсній основі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389, рішенням відділу освіти Лозівської міської ради Харківської області результати конкурсу визнаються недійсними.

5.4. У разі визнання результатів конкурсу недійсними відділ освіти Лозівської міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

Додаток 1

 

 

до Правил конкурсного приймання учнів до Лозівського ліцею №4 Лозівської міської ради Харківської області

ПРОТОКОЛ

Конкурсного випробування з ____________________________________

для вступу до ________________________________________________(класу)

Прізвище, ім’я, по батькові, які проводили конкурсне випробовування:

_____________________________________________________________________

Зміст конкурсного випробування______________ оголошено о __год. ___ хв.

(в усній або письмовій формі)

Необхідний для проведення текст: ____________________________________

__________________________________________________________________

(назва диктанту, № білетів, завдань, тестів, теми творчих робіт тощо)

__________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проходять конкурсне випробування

Номер білета

Кількість балів

Примітка

         

Окрема думка членів комісії:_________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата проведення конкурсного випробування «____»_______________20 р.

Голова конкурсної комісії ______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії _______________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_______________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Директор Лозівського ліцею №4 Лозівської міської ради Харківської області

В.І.Шалімова

Форма входу
Пошук
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Погода
Опитування
Що на нашому сайті є для вас найбільш цікавим?
Всього відповідей: 158
Знайшли помилку?
Система Orphus
Виділіть помилку мишкою
та натисніть Ctrl+Enter
Архів записів